Záznamy o močení

Mikční deník
jde o zaznamenávání bilance tekutin po několik týdnů, které pomáhá zjistit, jak často pacient:

  • pije
  • močí (frekvence)
  • trpí únikem moči (inkontinence)
  • musí v noci vstát a jít na toaletu (nykturie)

deník je velice důležitou pomůckou pro stanovení původu vašich obtíží, správné diagnózy a posyktuje i cenné informace o průběhu vaší léčby.

Taktéž lze změřit množství moči vyloučené za 24 hodin. Nejhůře se posuzuje klíčový symptom hyperaktivního měchýře – urgence. Pacienti jsou požádáni, aby zaznamenali, když:

  • jsou schopni dokončit činnost než jdou na toaletu
  • jsou schopni udržet moč, pokud jdou na toaletu hned jak ucítí potřebu
  • jsou neschopni udržet moč

Napsat komentář