Testy a dotazníky

Vyzkoušejte si sami na sobě dotazník nazvaný „Sebehodnotící dotazník“ zde dle stupnice zjistíte, jak závažné jsou vaše obtíže. Po té si se svými údaji dotazník vytiskněte a konzultujte ho se svým lékařem.


Dopady hyperaktivního měchýře na oblast emocí (úzkost, zahanbení, nepohodlí, vliv na sexuální život), mohou být pro nemocné stejně ničivé jako následky tělesné. Na doporučení Mezinárodní společnosti pro kontinenci proto zahrnují nejrůznější klinické studie zabývající se inkontinencí moči (jako doplněk ke klinickému hodnocení) dotazníky hodnotící kvalitu života.

Dotazníky zaměřené na kvalitu života.
Za zmínku stojí např. King´s Helth Questionnaire, dotazník pro pacienta určený pro rychlé vyhodnocení kvality života při inkontinenci moči (je dobře srozumitelný a snadno se na něj odpovídá). Hodnotí devět oblastí : celkové vnímání zdravotního stavu, dopady inkontinence, omezení ve společnosti, dopady na fyzický stav, sociální omezení, osobní vztahy, emoce, spánek, hodnocení závažnosti stavu pacientem

Další z dotazníků „Contilife“ je určený specificky pro hodnocení inkontinence. Hodnotí oblasti každodenních aktivit, výkonnost, sebehodnocení, emocí, sexuálního života a obsahuje i jednu otázku na celkovou kvalitu života. Jeho autorizované verze jsou zatím k dispozici pouze v angličtině.

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.