Studie

Vliv hyperaktivního měchýře na kvalitu života
Třetina pacientů s hyperaktivním měchýřem má v důsledku svého onemocnění deprese a pro více než jednu čtvrtinu postižených představuje choroba výrazný stres. To jsou závěry studie, která byla provedena v šesti evropských zemích.
„Pokud nejde o život, tak nejde v podstatě o nic…“ I tak vy šlo shrnout potíže označované jako hyperaktivní měchýř (OAB, OverActive Bladder). Mnoho lékařů podle této zásady doposud také hodnotí stížnosti svých pacientů. Jenže o jaký život pak jde? O přežívání mezi 00. Na „prosté“ urgence a inkontinenci, pokud nejde o příznak vážného urologického onemocnění, se přece neumírá – to je pohled nepříliš informovaných lékařů. Ale žít s OAB dobře také nejde – to tvrdí nemocní. To, jak se postižení cítí, se snažili podchytit a kvantifikovat autoři níže uvedené studie. Oslovili celkem 11 521 lidí, z nichž vytipovali 1 271 pacientů s OAB. Jich se pak zeptali, jak jim je…

Studie: Vliv příznaků OAB na zaměstnání, sociální interakce a emocionální pohodu v šesti Evropských zemích
(Impact of OAB symptoms on employment, social interaction and emotional well-being in six European countries)

Průřezová studie kvantifikuje vliv hyperaktivního měchýře na kvalitu života postižených z aspektu zaměstnání, společenského života a duševního zdraví. Probíhala v 6 evropských zemích – ve Francii, Německu, Itálii, Španělsku, Švédsku a Velké Británii. Osloveno bylo celkem 11 521 lidí ve věku 40 až 64 let, z nichž 1 271 mělo OAB. Ti pak byli tázáni na to, jak OAB ovlivňuje jejich každodenní život i pocity jak v práci, tak doma.

Výsledky
32 % dotázaných uvedlo, že v důsledku onemocnění trpí depresí (výskyt deprese v populace je 8 až 9 %)
28 % postižených řeklo, že OAB je pro ně velmi stresujícím

Inkontinence byla příznakem, který psychický stav postižených výrazně zhoršoval. Nemocní udávali, že jim příznaky OAB ztěžují jak společenský, tak profesní a soukromý život. Obávají se, že svou činnost (například důležité jednání) budou muset ukončit v důsledku urgence, OAB zhoršuje jejich schopnost rozhodování, soustředění a mnozí uvedli, že tyto příznaky byly důvodem odchodu do předčasného důchodu.

TABULKA
Vliv OAB na společenský život a duševní zdraví

Vliv HMM Muži % Ženy % Celkem %
OAB + OAB – OAB + OAB –
OAB pro mne znamená starost 39.2 18.1 34.6 20.3 27.2
Znepokojuje mne mimo domov 39.0 18.9 36.4 19.0 28.0
Cítím se špatně s cizími lidmi 33.8 15.7 27.7 15.3 22.2
Cítím se špatně se známými 30.2 13.6 24.7 16.6 20.2
Bojím se nehody 34.5 13.5 32.2 10.7 22.6
OAB je velmi stresující 39.0 18.3 35.7 22.1 28.0
OAB vyvolává depresi 47.5 24.5 37.9 21.0 31.6

OAB + s inkontinencí
OAB – bez inkontinence

Uveřejněno v British Journal of Urology (duben 2005)

Autoři
DEBRA E. IRWIN, Department of Epidemiology, School of Public Health, University of North Carolina – Chapel Hill, USA,
IAN MILSOM, Department of Obstetrics & Gynaecology, Sahlgrenska Academy at Göteborg University, Göteborg, Sweden,
ZOE KOPP Outcomes Research, Pfizer Inc., New York, NY, USA, _Department of Urology,
PAUL ABRAMS Bristol Urological Institute, Southmead Hospital, Bristol,
LINDA CARDOZO Department of Urogynaecology, King’s College Hospital, London, UK


Slovník odborných výrazů
biopsie – dnes běžně označuje odběr vzorku (orgánu, tkáně). umožňuje obv. stanovit přesnou diagnózu a rozsah onemocnění, zejm. s ohledem na volbu léčebného postupu.

cesty – označení některých dutých orgánových systémů nebo jejich součástí Např.: močové c., žlučové c…

cystometrie – vyšetřovací metoda, kterou se zjišťuje kapacita a přizpůsobivost močového měchýře

distenze – roztažení, rozpětí. Např. d. močového měchýře

endoskopie – metoda umožňující prohlédnutí vnitřních tělesných dutin nebo dutých orgánů. Má význam diagnostický i terapeutický.

inkontinence – neudržení moče

ischurie – zadržení moči v močovém měchýři při nemožnosti močení. Paradoxní i. – zadržení moči provázené odchodem moči z přeplněného močového měchýře po kapkách.

kontinence – udržení moče, normální stav, kdy nedochází k úniku moče za žádné situace

receptor – speciální nervové zakončení, které je schopné zaznamenat určité změny okolního prostředí nebo spojení nervových vláken, které si předává impulsy pomocí určité chemické látky

uretrocystoskopie – vyšetřovací metoda, při které se speciálním optickým přístrojem prohlíží močová trubice a močový měchýř

urologie – Lékařský obor zabývající se strukturou, funkcí a chorobami močového systému a mužských pohlavních orgánů.

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.