Současná terapie syndromu hyperaktivního měchýře

Cílem léčby hyperaktivního měchýře je potlačení příznaků onemocnění, které mohou mít závažný dopad na kvalitu života jedince. Úspěšná léčba má vést k omezení hyperaktivity močového měchýře, aniž by měla negativní vliv na funkce ostatních orgánů nebo vliv na normální funkci močení. Jinak řečeno, pacienti se syndromem hyperaktivního měchýře vyžadují dlouhodobější léčbu, která je zbaví příznaků a zároveň nemá závažné nežádoucí účinky.
Léčbu je důležité upravit dle individuálních potřeb tak, aby pacienti pocítili efekt terapie v tom, že jsou schopni vykonávat běžné a nezbytné aktivity, například účastnit se jednání, cestovat nebo nakupovat bez náhlé potřeby močit. V případě nemožnosti dojít na toaletu léčba zabraňuje inkontinenci.

K základní terapií hyperaktivního měchýře patří:

  • antimuskarinová léčiva (také nazývána anticholinergní)
  • změna životního stylu
  • behaviorální techniky
  • chirurgické řešení

 

 

• Léky – nyní na trhu
V léčbě hyperaktivního měchýře jsou užívány nejčastěji. Blokují muskarinové receptory v svalovině močového měchýře, a tím snižují jeho kontrakce. To vede ke zmírnění …

• Změnou životního stylu
Přestože málo pít může být nebezpečné, mnoho pacientů se syndromem hyperaktivního měchýře omezuje příjem tekutin, především čaje a kávy. Dále tito pacienti: „mapují“ …

• Behaviorálními technikami
Behaviorální léčba je založena na možnosti si uvědomit stahy močového měchýře a ty se pak učit ovládat a potlačit. K tomu je nutný přístroj k snímání aktivity močového …

• Chirurgickým zákrokem
Užívá se případech, kdy ostatní léčba selhala. Existují dva přístupy: Měchýř se rozšíří vložením části střeva do jeho stěny, sníží se tím frekvence potřeby močení. …

Napsat komentář