Průběh vyšetření

Váš lékař může k diagnóze stavu vašeho močového měchýře provést jednu z následujících procedur:

Všeobecná prohlídka 
Lékař se pokládá otázky o vašem zdraví, včetně toho, jaké berete léky, a provede celkovou prohlídku. Pro usnadnění si s sebou na prohlídku můžete přinést váš vyplněný mikční deník. Ten umožní shromáždit některé informace o vašem vylučování a všechny vaše otázky, takže nezapomenete, co lékaři říct a na co se zeptat.

Analýza moče 
Rozbor vzorku moče pod mikroskopem pro určení příznaků infekce nebo jiných problémů.

Často jsou tyto informace pro vašeho lékaře dostačující pro určení vašeho stavu. V některých případech vás může poslat ke specialistovi na potíže zahrnující vylučovací systém. Jestliže jste předáni specialistovi, ten může provést:

– ultrazvuk – neinvazivní lékařská zobrazovací technika užívá vysokofrekvenční zvukové vlny a jejich ozvěny k vytvoření obrazu vnitřku těla. Senzor umístěný zvenku na vašem podbřišku dokáže zobrazit váš vylučovací systém.

– urodynamické testy – testy hodnotící funkci močového měchýře

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.