PŘÍČINY INKONTINENCE

Existuje mnoho příčin, které inkontinenci způsobují. Mezi ty nejčastější patří především genetická predispozice, obezita, pokles hladiny estrogenů u žen v menopauze a ochabnutí svalů pánevního dna přicházející s přibývajícím věkem a porody.

Únik moči je obecně způsoben poruchou, resp. sníženou funkcí uzávěrového mechanismu močového měchýře a příčinou je vrozená nebo získaná nedostatečnost svěrače močové roury.

Pokud se u vás inkontinence objevuje pouze ojediněle, může být způsobena aktuálním zánětem močových cest, zácpou, infekcí, či hormonální nerovnováhou. Pokud však přetrvává, je způsobena dalšími faktory, jejichž přítomnost v našim životě není ojedinělá.

Rizikovými faktory vzniku inkontinence jsou:

  • oslabení svalů pánevního dna – porody, vyšší věk, pokles hladiny estrogenů u žen v menopauze, obezita, namáhavá práce
  • stavy po operacích a úrazech v oblasti svěrače močové roury

Příčiny vzniku potíží s únikem moči mohou tkvít u každého někde jinde. Podrobně si přečtěte informace o inkontinenci a promluvte se o vaší situaci přímo s odborníkem. Pomůže vám odhalit nejen příčiny vzniku ale doporučí také vhodný postup k jejich odstranění, či zmírnění.

314562-top_foto1-0h3ug

TYPY A STUPNĚ INKONTINENCE MOČI

V závislosti na tom, jaké příznaky inkontinence se u vás běžně objevují rozpoznáváme i různé typy inkontinence. V praxi se nejčastěji setkáváme se stresovou, urgentní a smíšenou inkontinencí.

STRESOVÁ 49%
Při stresové inkontinenci, která je nejrozšířenější dochází k bezděčnému úniku moči, který je spojen s fyzickou aktivitou jako například běh, skákání, stoupání do schodů, zvedání těžších předmětů, kašel, kýchání, smích. Stresová inkontinence je zřejmě nejčastějším typem inkontinence moči u žen.
Urgentní 22%
V případě urgentní inkontinence pociťujeme silný a náhlý pocit nucení na močení, který nevíme vůlí ovládat. Tyto situace přicházejí neočekávaně, náhle a potřeba je někdy tak silná, že se na tento pocit budíte v noci.
SMÍŠENÁ 29%
Pokud se u vás objevují příznaky obou typů, stresové i urgentní, jde o smíšenou inkontinenci.

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.