Jak se HMM projevuje

Jde především o :

  • Náhlou a nutkavou potřebu močit, kterou nelze překonat. Nazývá se urgence a je klíčovým příznakem hyperaktivního měchýře.
  • Frekvenci močení: postižený pociťuje nutnost močit velmi často, nejméně osmkrát denně.
  • Urgentní inkontinencí označujeme děj, kdy dojde k úniku moči kvůli nedostatku času dojít na toaletu.
  • Potřebu močit v noci – nykturii

Nadměrné časté nucení na močení je základní příznak hyperaktivního močového měchýře (angl. Over active bladder – OAB), a od něho se pak odvozují ostatní symtomy onemocnění. Často je zaměňováno za fyziologické nucení, které je normální vjem, doprovázející naplnění močového měchýře. V základu se liší od fyziologického nucení tím, že se dostavuje náhle a nutí pacienta k velmi rychlému vymočení, aby nedošlo k úniku moči.

Syndrom hyperaktivního měchýře je třeba odlišit od jiných chorob, jako jsou stresová inkontinence u žen a zvětšení prostaty u mužů, které mohou mít podobné příznaky.

Pro diagnózu hyperaktivního měchýře není přítomnost inkontinence (únik moči kvůli nedostatku času) nutná, přibližně 2/3 osob s hyperaktivním měchýřem inkontinencí netrpí

Napsat komentář