Intermitentní katetrizace jako léčba

Intermitentní katetrizace jako léčba neurogenního měchýře a prevence komplikací

Katetrizace znamená vyprázdnění močového měchýře katetrem a rozlišujeme permanentní (trvalé) a intermitentní katetry.

Permanentní katetry se zavádějí močovou rourou do močového měchýře a odvádějí moč průběžně do močového sběrného sáčku. Permanentní katétr se většinou ponechává v močovém měchýři několik dní, dokud neskončí léčba, nebo dokud je vzhledem k riziku infekce, blokády nebo dalších komplikací jeho ponechání odůvodněné.

Intermitentní katétry jsou jednorázové katetry, které se rovněž zavádějí močovou rourou, ale ponechávají se zavedené, jen dokud se močový měchýř nevyprázdní. Pak se katetr odstraní.Intermitentní katetrizace proto může opakovat několikrát za den. Pokud je dobře zvládnutá, je tato technika jednoduchá, čistá a nevznikají další problémy jako při používání permanentních katetrů. Tato metoda také nejvíce připomíná normální močení.

Čistá intermitentní autokatetrizacie (cik) se provádí použitím sterilního katetru, čistými umytými rukama. Cik se často nazývá čistá intermitentní auto-katetrizace, což naznačuje, že jde o proceduru, kterou můžeme provádět sami. Cik se považuje za největší pokrok v léčbě poruch močení a je první volbou při porušení inervace močového systému.

ok

Výhody intermitentní katetrizácie

Intermitentní katetrizace je považována za první volbu v léčbě neurogenně podmíněných poruch močení. Jde o bezpečnou a ověřenou metodu. Hlavní výhodou je snížení výskytu infekce močového systému a ochrana ledvin před poškozením až selháním. Katetrizace je léčba a nemůže být svévolně nahrazena jinými pomůckami, např. plenkami, vložkami, permanentním katétrem, močového kondomem apod.

Výhody katetrizace jsou:

– Prevence poškození a selhání ledvin

– Úplné vyprázdnění měchýře (zbytkového moči)

– Předcházení vzniku infekcí a močových kamenů

– Snížení tlaku v měchýři

– Prodloužení intervalu sucha

titulka

Pro praktický každodenní život znamená intermitentní katetrizace zlepšení kvality života:

– Zvládnutí režimu vyprazdňování = více nezávislosti a sebevědomí

– Možnost účastnit se společenských a sportovních aktivitách

– Téměř normální způsob močení (v porovnání s permanentním katetrem)

– Zvýšená sexualita (bez negativního vlivu permanentního katetru, více sebevědomí, delší interval bez úniku moči)

Všechny uvedené výhody dosáhnete, když katetrizaci zařadíte do vaší každodenní rutiny.

Aby to nebolelo.

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.