Častá choroba

Odhaduje se, že v Evropě trpí syndromem hyperaktivního měchýře 50 až 60 milionů lidí. V USA a Evropě postihuje asi jednoho ze šesti dospělých ve věku nad 40 let. Jeho výskyt s věkem stoupá, ale není pravda, že OAB je projevem stárnutí. Jedná se o léčitelnou chorobu.

Výskyt syndromu hyperaktivního měchýře evropských zemích

Země Procento lidí s OAB Počet lidí s OAB
Francie 12 % 2,89 milionů
Německo 18 % 6,46 milionů
Itálie 12 % 3,28 milionů
Španělsko 22 % 3,60 milionů
Švédsko 19 % 0,81 milionů
Velká Britanie 19 % 5.15 milionů

Přestože se příznaky hyperaktivního močového měchýře vyskytují se stejnou frekvencí u žen i mužů (viz tabulka), bývá tato porucha častěji diagnostikována a léčena u žen.

Výskyt OAB u žen a u mužů

Věk (roky) Muži Ženy
40-44 3,4 % 8,7 %
45-49 6,0 % 10,6%
50-54 9,8 % 11,9 %
55-59 13,2 % 16,9 %
60-64 18,9 % 16,9 %
65-69 23,7 % 17,5 %
70-74 22,3 % 22,1 %
>75 41,9 % 31,3 %

Napsat komentář