Behaviorální techniky

Behaviorální léčba je založena na možnosti si uvědomit stahy močového měchýře a ty se pak učit ovládat a potlačit. K tomu je nutný přístroj k snímání aktivity močového měchýře. Přístroj zobrazuje vizuálně, nebo akusticky aktivitu svaloviny močového měchýře. Postupným opakováním je nemocný schopen tuto aktivitu rozpoznat a později i potlačit. Tato metoda je časově náročná a vyžaduje aktivní přístup pacianta i lékaře.

Trénink měchýře
Jeho cílem je snížit potřebu močit na každé 3 až 4 hodiny. Tato technika pacientům pomáhá, aby se naučili zmírnit či ignorovat nutkání k močení a močový měchýř byl odolnější k zvýšenému tlaku moči uvnitř. Poté, co si pacienti zaznamenají do mikčního deníku, jak často cítí potřebu močit, si sami stanoví cíl a postupně prodlužují čas mezi návštěvami toalety. Zároveň se učí technikou stahování svalů dna pánevního omezovat stahy močového měchýře.

Kegelovo cvičení (cviky pro posílení pánevních svalů) První tyto cviky popsal již v roce 1948 doktor A. Kegel. Úspěšnost cvičení není závislá na věku a je tedy účinná i u starších nemocných. Provádí se minimálně 2 x denně min 5 – 10 minut. Používají se rychlé a pomalé cviky, které se postupně střídají. Výsledek nelze hodnotit dříve než za 2 měsíce.

Napsat komentář